Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/functions.php) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/3190/virtual) in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 1

Warning: include(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/functions.php): failed to open stream: Operation not permitted in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 1

Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/functions.php) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/3190/virtual) in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 1

Warning: include(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/functions.php): failed to open stream: Operation not permitted in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 1

Warning: include(): Failed opening '/data/web/virtuals/7096/virtual/www/functions.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/3190/virtual') in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 1

Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/db_functions.php) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/3190/virtual) in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 2

Warning: include(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/db_functions.php): failed to open stream: Operation not permitted in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 2

Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/db_functions.php) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/3190/virtual) in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 2

Warning: include(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/db_functions.php): failed to open stream: Operation not permitted in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 2

Warning: include(): Failed opening '/data/web/virtuals/7096/virtual/www/db_functions.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/3190/virtual') in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 2

Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/rajnamobil/prvni.php) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/3190/virtual) in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 3

Warning: include(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/rajnamobil/prvni.php): failed to open stream: Operation not permitted in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 3

Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/rajnamobil/prvni.php) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/3190/virtual) in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 3

Warning: include(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/rajnamobil/prvni.php): failed to open stream: Operation not permitted in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 3

Warning: include(): Failed opening '/data/web/virtuals/7096/virtual/www/rajnamobil/prvni.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/3190/virtual') in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 3
Servis Reklamace Mobilních telefonů

Servis na mobil

Reklamace Mobilních telefonů

V dnešní době spotřební techniky je čím dal větší riziko, že se vám telefon rozbije samovolně a to i záruční době. Nejednoduší je telefon reklamovat u prodejce. Pokud ale chcete využít rychlejší servis můžete zvolit kontakt autorizovaného centra. Pokud nemáte čas posílat nebo nechcete čekat až mesíc na vyřízení opravy, můžete zvolit opravu u nás, zde ale vždy jsou služy placené.

Využití autorizovaného centra

Pokud ale chcete využít rychlejší servis můžete zvolit kontakt autorizovaného centra. Kontak na autorizované servisní střediska najdete dole na této stránce.

Nejrychlejší řešení

Pokud nemáte čas posílat nebo nechcete čekat až mesíc na vyřízení opravy, můžete zvolit opravu u nás, zde ale vždy jsou služy placené. Jsme jeden z největších pozáručních servisů v Čr a přijímáme samozřejmě telefony i v záruční době, pokud si to klient přeje.

Reklamace naší práce nebo náhradního dílu.

Nestává se to často, ale může se stát, že budete muset reklamovat i naší práci nebo vyměněný náhradní díl.

Co proto udělat

1) Přijít reklamovat k nám osobně na provozovnu v Praze.

2) Vyplnit náší objednávku servisu, zaškrtnou, že jde o reklamaci a využít jednu z možností přepravy. Můžete pokračovat zde.Reklamaci provedenou jinou formou, se může stát, že reklamace nebude řádně přijatá z důvodu špatně předaných informací servisu.


Zobrazit místo Plzeňská 606/123 na větší mapě

Reklamační řád a záruka

Reklamaci na zakoupené zboží se uplatňuje u prodejce, u kterého byla věc zakoupena dle §2172, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Upozorňujeme, že pro řádné a včasné řešení reklamace je osoba reklamující zboží povinna předložit relevantní doklady prokazující zakoupení zboží u spol. United Shops s.r.o. Tento dokument může být např. řádně vyplněný záruční list s přesnou identifikací výrobku – datum zakoupení, sídlo provozovny, informace umožňující identifikaci výrobku (výrobní číslo - imei) nebo doklad o koupi apod.Kupující má právo na reklamaci v případě, že má zboží vadu při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později nebo i v případě později vzniklé vady, která vznikla porušením povinnosti prodávajícího nebo v případě vady, která se projeví v záruční době.Záruční doba je dvouletá, pokud výrobce zboží neposkytuje záruku delší. Pak platí tato delší záruka.V případě vady zboží a uplatněné reklamace, se rozlišuje, zdali-je tato vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Při podstatném porušení smlouvy (viz čl. IV Obchodních podmínek) má kupující právo:

  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • na odstranění vady opravou věci,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • na odstoupení od smlouvy.


Kupující má povinnost sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si kupující své právo včas – tedy neprodleně po zjištění vady, považuje se vada za nepodstatné porušení smlouvy a kupující pozbývá právo na odstoupení od smlouvy a dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci. Zbylá dvě práva mu zůstávají. Právo kupujícího, který je spotřebitel, na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14 denní lhůtě od dodání zboží zůstává shora uvedeným nedotčeno.Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, s výjimkou případů uvedených v ust. §2110 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Neoznámí-li kupující vadu výrobku (neprovede-li reklamaci výrobku) bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při dostatečné péči zjistit, a to nejpozději do 2 let po odevzdání zboží, nemá právo z vadného plnění, tzn. pozbývá veškerá práva uvedená v předešlém odstavci.

Práva z vady a záruky se uplatňují o prodávajícího, který provede vyřízení reklamace, a to v objektivně co nejkratším termínu. Pokud je kupující spotřebitel, vyřídí prodávající reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů. V ostatních případech je délka vyřízení reklamace závislá na dalších vlivech, které nemůže prodávající ovlivnit (např. délka opravy zboží v servisním středisku, čekání na náhradní díl od výrobce … atp.).

Ve věci řešení reklamovaného výrobku s cílem odstoupení od kupní smlouvy na základě vadného příslušenství, upozorňujeme, že ačkoli se jedná o součást balení, záruka se posuzuje u každé této součásti (dále jen jednotky) ZVLÁŠŤ*. Platí tedy, že pro nárok na odstoupení od kupní smlouvy musí být všechny vady shledány v jednotce mobilního telefonu. Do nároku na odstoupení se nepočítají reklamace příslušenství.

Vznikne-li spotřebiteli nárok na odstoupení od kupní smlouvy, řešíme jen jednotku, pro kterou vznikl nárok na odstoupení od kupní smlouvy, poněvadž nic nebrání zákazníkovi v tom, aby mohl výměnou dané součásti za jinou, či koupí jiného třeba neoriginálního dílu pokračovat v užívání mobilního telefonu. *Tento postup je logický - např.

poškozením HandsFree sady nevzniká důvod pro výměnu celého přístroje a recipročně - utržením kabelu sluchátka HandsFree sady nezaniká záruka na samotný přístroj.

Společnost United Shops s.r.o. neručí za případné odstranění dat z mobilního telefonu při záruční opravě a následné rutinní aktualizaci SW-FW v autorizovaném servisním středisku. Totéž se týká nadstandardního příslušenství (např. ochranná folie LCD - nutnost výměny LCD autorizovaným servisním střediskem v důsledku závady).Upozorňujeme, že pokud si kupující odmítne převzít vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být reklamace ukončena v zákonné lhůtě, bude účtováno spotřebiteli skladné ve výši 30Kč za každý započatý den. Neprojeví-li kupující zájem si zboží vyzvednout do doby, kdy výše skladného převýší tržní cenu reklamovaného zboží, bude zboží použito na úhradu skladného.Záruka se nevztahuje na:

Neodborné nebo nesprávné použitím (v rozporu s návodem k obsluze).

Hrubé zacházení.

Nevhodné skladování.

Provozováním v agresivním prostředí.

Použitím jiného, než výrobcem schváleného příslušenství.

Připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet).

Vniknutím cizích látek do přístroje.

Poškození přírodními živly.

Vadnou funkcí sítě mobilních telefonů.

Mechanické poškození způsobené uživatelem (tlakem, pádem, zkrutem).

Nefunkčnost výrobku nesprávným postupem při jeho instalaci.

Opotřebení zboží vzniklé obvyklým či nadměrným užíváním.

Neoprávněné změny údajů v záručním listu.

Nedodržení správného způsobu používání.

Neodborný zásah.

Neodbornou opravu.

Přímo úměrnou ztrátu kapacity baterie po delším užívání, než 1/2 roku!!!Pozor, u přístrojů s podezřením na mechanické poškození neručíme za následně vzniklé, či dodatečně projevené vady (porušení soudržnosti vnitřních komponentů či součástek přístroje) odhalené během servisního zásahu v servisním středisku, stejně tak i u přístrojů s podezřením na zasažení kapalinou s následky oxidace!!!

V případě nesouhlasu s rozhodnutím reklamace může kupující podat návrh na jeho znovu přezkoumání pro případné mimosoudní vyrovnání, prodejce však není povinen kupujícímu vyhovět, řeší každou kauzu individuálně. Kupující se může obrátit se stížností na kontrolní orgán České obchodní inspekce.


Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/in_footer.php) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/3190/virtual) in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 213

Warning: include(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/in_footer.php): failed to open stream: Operation not permitted in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 213

Warning: include(): open_basedir restriction in effect. File(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/in_footer.php) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/3190/virtual) in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 213

Warning: include(/data/web/virtuals/7096/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/in_footer.php): failed to open stream: Operation not permitted in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 213

Warning: include(): Failed opening '/data/web/virtuals/7096/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/in_footer.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/3190/virtual') in /data/web/virtuals/3190/virtual/www/domains/servisnamobil.cz/reklamace.php on line 213